Get In Touch

Kenturn Nano. Tec. Co., Ltd.

  • Office 1 : No.16, East 7 Rd. Chang-Bin Industrial Park, Xianxi Township, 50741, Changhua, Taiwan.
  • Email: cnc-spindle@kenturn.com.tw
  • TEL: 886 - 4 - 791 0271
  • FAX: 886 - 4 - 791 0272
  • Office 2 : No.3, Xiangong Rd., Chang-Bin Industrial Park, Xianxi Township, 50741, Changhua, Taiwan.
  • Email: ecio@kenturn.com.tw
  • TEL: 886 - 4 - 791 0688
  • FAX: 886 - 4 - 791 0272

Social Media